ÇAĞRI


Değerli meslektaşlarımız,


Ruh Sağlığı Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (RUHSAD), Boylam Psikiyatri Hastanesi, Boylam Psikiyatri AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılıkları Tedavi Merkezi) ve KOLKOLA Bağımlılıktan Kurtarma Sağlık ve Eğitim Vakfı (KOL KOLA BAKSEV) ile birlikte, her yıl KLİPPS (Klinik Psikoloji ve Psikiyatri Sempozyumu) düzenlemeye karar vermiştir. Bu sempozyumda, klinik psikoloji ve klinik psikiyatrinin, kanıta dayalı ve uygulamaya dönük, en güncel konuları işlenecektir. Amaç, işlevsiz tartışmalar yapmaktan uzak durarak, daha çok klinik beceri kazandırmaktır. Ayrıca, klinik psikologlarla, ruh sağlığı kliniklerinde yoğun bir biçimde çalışan psikiyatristlerin ve ruh sağlığı alanında çalışan diğer uzmanların, birlikte çalışma kültürü geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışılacaktır.


Gerek klinik psikoloji, gerekse klinik psikiyatri alanı son yıllarda çok büyük gelişmeler göstermiştir. Kanıta dayalı psikoterapi yöntemlerinin alt yöntemleri geliştirilmiş, isteklendirici (motivasyonel) görüşme yöntemi gibi çok değerli bir görüşme yöntemi artık iyice oturmuş, olumluluk (pozitif) psikolojisinin, danışanların ve hastaların, klinik rahatsızlıklarından kurtulmalarının yanı sıra yaşamlarına anlam katmalarına, kendi yeterlikleri doğrultusunda kendilerine bir yaşama amacı belirlemelerine ve daha nitelikli bir yaşam sürmelerine katkısı giderek daha anlaşılır olmaya başlamıştır. Ayrıca, zaman kısıtlılıkları, tek oturumluk terapilere ve kısa süreli terapilere daha çok gerek duyulmasına yol açmıştır. Öte yandan, ruh sağlığı alanında çalışanların, daha çok hukuk bilmeleri gereği doğmuştur. Üniversitelerde verilen eğitimlerde, DSM-5’e göre Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5) gibi ölçerlerin genelde eğitimlerinin verilmiyor olması, bu ölçerin ve temel diğer ölçeklerin de bu gibi bilimsel toplantılarda eğitimlerinin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.


Buradan olmak üzere, bu sempozyumun, hem klinikte kullanılan ölçekler ve tanı koyma bağlamında, hem görüşme yöntemleri bağlamında, hem de yeni geliştirilen, görüşme yöntemleri ve kanıta dayalı psikoterapiler bağlamında katılımcılara çok yararlı olacağını düşünüyoruz.


Saygılarımızla,


Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına